διαμαστίγωσις

διαμαστίγωσις
severe scourging
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαμαστιγώσεις — διαμαστίγωσις severe scourging fem nom/voc pl (attic epic) διαμαστίγωσις severe scourging fem nom/acc pl (attic) διαμαστιγόω scourge severely aor subj act 2nd sg (epic) διαμαστιγόω scourge severely fut ind act 2nd sg διαμαστῑγώσεις , διαμαστιγόω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Порка —    • Διαμαστίγωσις,          бичевание спартанских мальчиков перед жертвенником Артемиды Орфии (Όρθία), имевшее, по всей вероятности, первоначально религиозное значение, как замена человеческих жертв, установленных некогда в честь этой богини. В… …   Реальный словарь классических древностей

  • διαμαστιγώσεσι — διαμαστίγωσις severe scourging fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαμαστιγώσεσιν — διαμαστίγωσις severe scourging fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαμαστίγωσιν — διαμαστίγωσις severe scourging fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαμαστίγωση — η (Α διαμαστίγωσις, εως) [διαμαστιγώ] σκληρή μαστίγωση, σκληρό μαστίγωμα αρχ. «διαμαστίγωσις μέχρι θανάτου» πολλές φορές μαστίγωση τών εφήβων τής Σπάρτης πάνω στον βωμό τής Όρθιας Αρτέμιδος κατά την ετήσια εορτή τής θεάς …   Dictionary of Greek

  • Sanctuary of Artemis Orthia — The Sanctuary of Artemis Orthia (white star) near Sparta in the Peloponnesus The Sanctuary of Artemis Orthia, an Archaic site devoted in Classical times to Artemis, was one of the most important religious sites in the Greek city state of Sparta.[ …   Wikipedia

  • Histoire De Sparte — Sparte (en grec ancien Σπάρτη / Spártê, en dorien Σπάρτα / Spárta), ou Lacédémone (en grec Λακεδαίμων / Lakedaímôn) est, avec Athènes et Thèbes, l une des plus puissantes cités États de Grèce antique. C est aujourd hui une petite …   Wikipédia en Français

  • Histoire de Sparte — Sparte (en grec ancien Σπάρτη / Spártê, en dorien Σπάρτα / Spárta), ou Lacédémone (en grec Λακεδαίμων / Lakedaímôn) est, avec Athènes et Thèbes, l une des plus puissantes cités États de Grèce antique. C est aujourd hui une petite ville de …   Wikipédia en Français

  • Sanctuaire d'Artemis Orthia — Sanctuaire d Artémis Orthia Localisation du sanctuaire d Artémis Orthia Le sanctuaire d Artémis Orthia est l un des plus importants centre religieux de la cité grecque de Sparte. Sommaire …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.